Utställningar - Aktuella utställningar 2019

"Vardagsbestyr på Grönsöö" - Temautställning 2019


Människor och arbete bakom den representativa fasaden

Under årens utställningar på Grönsöö, har en lång rad olika ämnen behandlats. I huvudsak med föremålssamlingarna som utgångspunkt, till exempel möbler, glas och porslin, silver, smycken och bordslinne. Det representativa Grönsöö har merendels stått i centrum

Avsikten med årets utställning är att belysa det vardagliga, oglamorösa livet på Grönsöö, så som det levts bakom fasaden. Temat inkluderar på ett naturligt sätt det tunga arbetet som hörde samman med vattenförsörjning, belysning, uppvärmning och sanitet liksom omsorgsfull vård och skötsel av hus, inventarier, textilier och gångkläder samt på individplanet den personliga hygienen.

Dessa perspektiv på högreståndsmiljöer är tämligen sällsynta, därför är det angeläget att med utgångspunkt från de detaljrika minnesbilder Carl Gustaf von Ehrenheims och Brita Berg född von Ehrenheim förmedlat, diverse arkivmaterial och inte minst den stora föremålssamlingen, publicera ett nummer i skriftserien med titeln Vardagsbestyr på Grönsöö. Människor och arbete bakom den representativa fasaden. Skriften är författad av Håkan Liby och utgör grunden till utställningen.

 


"Kvinnliga konstnärer på Grönsöö"

Augusta Leijonhuvud målas av Agnes BörjessonI samlingen av måleri på Grönsöö finns en stora representationen av kvinnliga konstnärer. Från 1700-talets Ulrica Pasch, till de senare Bertha Valerius, Agnes Börjesson, Amalia Lindegren, Hildegard Norberg, Siri Andersson, Emma Toll och Elsa von Kantzow. I viss mån är det knutet till den stora förekomsten av porträtt, en genre där kvinnliga konstnärer traditionellt har varit framträdande, men det verkar också ha varit ett medvetet drag att under perioder aktivt främja dessa konstnärer. Konstnärernas livsöden visar hur de begåvade pionjärerna inom svensk kvinnlig konst, fick kämpa mot tidens konvenans.