Utställningar - Aktuella utställningar 2018

"Möbler på Grönsöö" - Temautställning 2018
Om man vill lära sig något om vårt svenska kulturarv, är det i hög grad lämpligt att studera vår möbelkonst. Möblerna berättar om hur olika konst- eller modestilar kommit till vårt land, och hur de har omdanats för att passa svenska förhållanden. Kanske skedde det genom påverkan av det svenska kynnet, men former och dekorer kom också att också anpassas till de material som stod till de svenska hantverkarnas förfogande och den teknik de behärskade. En möbels stil och utformning, eller design med en aktuell term, ger vanligtvis en anvisning om när den tillverkats, kanske till och med av vem.

Grundläggande forskning om Grönsöö möbelbestånd gjordes av på initiativ av Alice von Ehrenheim av konsthistorikern Sigurd Wallin vid Nordiska Museet och publicerades 1952 i boken Grönsö – hemmet i ett stort uppländskt herrgårdshus. Sedan dess har åtskilliga konsthistoriker, möbelkonservatorer och andra experter besökt Grönsöö. De har inte sällan haft synpunkter och många gånger kunnat tillföra ny kunskap. Aktuell forskning i arkiven i kombination med att allt fler signerade möbler blir kända, bidrar med helt nya kunskaper om kända och okända mästare och deras möbler på Grönsöö.

När man studerar möbler på ett herresäte som Grönsöö, handlar det emellertid inte bara om föremålen som sådana, om stilar, mästare, material och teknik. Insatta i sitt sammanhang berättar möblerna också gårdens och dess ägares historia – inte sällan en historia i vidare bemärkelse. Möblerna har gått i arv genom generationer som vårdat och moderniserat dem för att de skulle fungera och pryda rummen enligt gällande mode. Hur möblerna kommit till användning ger oss dessutom en inblick i hur livet levdes i ett herrgårdshem i en annan tid än vår.

Det bestånd av möbler – och av andra föremål – som idag utgör kulturmiljön på Grönsöö, har under två århundraden sammanförts genom arv och giften. Möblerna har, i förhållande till slottets ansenliga ålder, inte befunnit sig så länge just på Grönsöö, men har trots det, eller kanske just därför en många gånger intressant bakgrund.