Om Grönsöö - Slottet

Familjen von Ehrenheims hem på Grönsöö, representerar i sin rikedom och mångsidiga sammansättning tillsammans med husets välbevarade interiörer, tre sekel av svenskt konsthantverk och konsthistoria. Dess märklighet ligger också i att fortfarande vara en levande del av en sammanhållen kulturmiljö med slott, park, trädgårdar samt ett aktivt jord- och skogsbruk.

Grönsöö slott byggdes 1607-11 av riksrådet Johan Skytte. Som blivande lärare till Gustav II Adolf, uppförde han slottet till sitt hem men även som ett tecken på sin nyvunna ställning i samhället. Slottet är ett av de få som byggdes i den fattiga tiden mellan uppförandet av Vasaslotten och stormaktstidens rika slottsbyggnader. Byggnaden uppfördes på medeltida vis i gråsten och tegel, efter franska förebilder med sadeltak, takryttare och fyra rektangulära hörntorn. I bottenvåningen kan man än i dag studera välbevarade inredningar och målade tak från 1600-talet.

Familjen Skytte ägde Grönsöö under hela 1600-talet varefter godset reducerades till kronan. Efter reduktionstidens slut genomgick Grönsöö ett antal ägarbyten. Under 1700-talets första hälft ägdes slottet av den förmögna familjen Falkenberg. Slottet som förfallit under reduktionsåren, genomgick stora reparationer, varigenom huset miste sina torn 1738. Byggnaden fick nu det enkla men stilrena utseendet som bevarats in i vår tid.

Under 1700-talets andra hälft innehades Grönsöö av stockholmsläkaren David von Schultzenheim. Han hade infört smittkoppsympningen i Sverige och lade ner betydande kostnader för att försköna slott och park i tidens romantiska anda. Slottets övre våning blev bostadsvåning och inreddes i gustaviansk och sengustaviansk stil. Dessa inredningar och även vissa inventarier finns bevarade i övre våningens paradrum.

Som kronan på verket uppförde von Schultzenheim 1786 en kinesiskt paviljong , vilken i dag är en av Grönsöö´s stora sevärdheter. Paviljongen belägen vid vattnet uppfördes efter förebilder av den svenskengelske arkitekten William Chambers och är invändigt dekorerad med snäckor och mineraler från Ostasien.

År 1820 kom hovmarskalken Reinhold Fredrik von Ehrenheim till Grönsöö, den förste i den nuvarande ägarfamiljen. Då fördes till Grönsöö ett sällsynt rikt inventarium, samlat genom arvsföljder i släkterna Benzelstierna, von Engeström och von Ehrenheim. Dessa samlingar av möbler, böcker och konstföremål har ej skingrats och finns idag bevarade i slottet.

Grönsöö har alltid varit ett hem för sina ägare och är det än idag. Slottet har aldrig byggts om helt, utan har successivt utvecklats ägare för ägare, generation för generation. Spår av varje tidsperiod har därigenom kontinuerligt bevarats i slottet på ettidag ovanligt sätt.

Grönsöö ägs och drivs av familjen von Ehrenheim och Grönsöö kulturhistoriska stiftelse. Grönsöö omfattar 720 ha mark. Verksamheten består av jordbruk, skogsbruk, fruktodlingar, turism och kulturminnesvård.