Informationsmaterial - Böcker till salu

Du kan beställa dessa böcker ur Grönsöö skriftserie via denna länk: Köp

"Glas på Bordet i Grönsööhemmet" Utvecklingen av bordsdukning och dryckesseder präglar även glasbeståndet på Grönsöö.
Nisbeth "Grönsöö" 2:a uppl. (Allmän beskrivning)
Pris 100 kr Köp
Nisbeth, "Glas på bordet"
Pris 100 kr Köp

”Damast och dräll på Grönsöö - Bordets prydnad – kvinnors stolthet”   Skriften lyfter fram två seklers kvinnohistoria på Grönsöö, gestaltat i skatten av bordslinne ur slottets samlingar Det stora förråd av bordslinne som finns på Grönsöö har vårdats av generationer husmödrar i släkten von Ehrenheim. Det har kommit till Grönsöö som hemgift eller ärvts genom giften inom en rad adelssläkter. Till stor del har det vävts på gården av skickliga väverskor och i någon mån har damastduktyg anskaffats genom köp. Samlingen består av ca 100 dukar och ca 700 servetter
”Porslin på Grönsöö – tidsspegel genom fyra sekel”  De olika ägarna av Grönsöö följde det rådande inredningsmodet vilket även omfattade föremål med dekorativt syfte - som porslin
Stavenow- Hidemark, "Damast och Dräll på Grönsöö"
Pris 100 kr Köp
Ernstell-Linder "Porslin på Grönsöö"
Pris 100 kr Köp

"Möbler på Grönsöö"  Hur möblerna kommit till användning ger oss dessutom en inblick i hur livet levdes i ett herrgårdshem i en annan tid än vår.
”Silver och Smycken på Grönsöö"   I kungliga miljöer är detta inte ovanligt och där finns givetvis oändligt rika samlingar av hög dignitet. På Grönsöö rör det sig om ett burget hem med föremål som använts i vardagen. Må vara i en adlig sådan, men i alla fall! De som ägt och bebott Grönsö under generationer har inte varit stora silversamlare utan man har införskaffat det som behövdes för att göra vardagen elegant och trivsam.
Odlinder "Möbler på Grönsöö"
Pris 100 kr Köp
Welander-Berggren "Silver och Smycken på Grönsöö"
Pris 100 kr Köp
Märkliga ting på Grönsöö Boken presenterar  spännande föremål, udda material, böcker och kuriosa som ej ingår i vanliga materialteman. Den speglar även den intellektuella krets i vilken 300 årsjubilaren Carl von Linné och Grönsöö 1700-tals ägare arkiatern David von Schulzenheim ingick
Att bevara en kulturmiljö. Om tillkomsten av Grönsöö Kulturhistoriska stiftelse. Dess bakgrund, konstruktion och funktion.
Ernstell mfl "Märkliga ting på Grönsöö"
Pris 100 kr Köp

von Ehrenheim "Att bevara en kulturmiljö"
Pris 50 kr Köp

Märkliga ting på Grönsöö Boken presenterar  spännande föremål, udda material, böcker och kuriosa som ej ingår i vanliga materialteman. Den speglar även den intellektuella krets i vilken 300 årsjubilaren Carl von Linné och Grönsöö 1700-tals ägare arkiatern David von Schulzenheim ingick
Att bevara en kulturmiljö. Om tillkomsten av Grönsöö Kulturhistoriska stiftelse. Dess bakgrund, konstruktion och funktion.
Liby Håkan "Köket på Grönsöö"
Pris 100 kr Köp
Ernstell Eva-Sofie "Med nål och tråd på Grönsöö"
Pris 100 kr Köp
Märkliga ting på Grönsöö Boken presenterar  spännande föremål, udda material, böcker och kuriosa som ej ingår i vanliga materialteman. Den speglar även den intellektuella krets i vilken 300 årsjubilaren Carl von Linné och Grönsöö 1700-tals ägare arkiatern David von Schulzenheim ingick
Johan Knutsson
Peter Pluntky "Leksaker och Spel på Grönsöö"
Pris 100 kr Köp
Johan Knutsson "Vardagens verktyg på Grönsöö"
Pris 100 kr Köp
Ljuset på Grönsöö
Konsten på Grönsöö
   
Elsebeth Welander-Berggren "Ljuset på Grönsöö"
Pris 100 kr Köp
Greger Sundin "Konsten på Grönsöö"
Pris 100 kr Köp