Arnö samfällighetsförening förvaltar vägsamfälligheten Strandby ga:1. Syftet med vägsamfälligheten är att sköta vägunderhållet på sommar och vinter samt att dela kostnaden mellan berörda fastighetsägare enligt fastställda andelstal. Vägen sträcker sig från Arnö k:a till det gamla färjfästet vid Strandby. Den delar sig längs vägen och sträcker sig till gränsen mot Utö vid Hälsningbo runsten. Vägen är 4 km totalt.

Samfälligheten är bildad genom en lantmäteriförättning, som fastställt andelstal, föreningens stadga mm. Föreningens verksamhet regleras i lagen om samfällighetsföreningar. Alla andelägare samlas en gång per år till ett årsmöte som väljer en styrelse, vars uppgift är att förvalta vägen. Ladda ner stadgar...

Kontaktuppgifter Ladda ner...

Trafikverkets publikation "Enskild Väghållning" informerar översiktligt om vad som gäller förvaltning och lagar Läs mer...

Syftet med denna sida är att tillgängliggöra information om vägen, kontaktuppgifter till styrelsen samt att publicera protokoll och andra dokument.

Protokoll årsmöte 170708 Ladda ner...

Protokoll årsmöte 160710 Ladda ner...

Protokoll årsmöte 150611 Ladda ner...

Protokoll styrelsemöte 2014-05-11 Ladda ner...

Protokoll årsmöte 2013-07-06 Ladda ner...

Protokoll årsmöte 2012-07-07 Ladda ner...

Protokoll Styrelsemöte 2012-04-22 Ladda ner...

Protokoll från styrelsemöte 2010-07-10 Ladda ner...

Protokoll från årsmöte 2010-07-10 Ladda ner...

Protokoll från Styrelsemöte 2010-04-25 Ladda ner...

Protokoll från årsmöte 2009-07-11 Ladda ner...

Protokoll från Styrelsemöte 2009-04-19 Ladda ner...

Protokoll från årsmöte 2008-07-12 Ladda ner...

Protokoll från styrelsemöte 2008-07-12 ladda ner...